• Camera KBVISION Bảng Giá Sỉ Cho Khách Hàng Mua Về Tự Lắp Đặt

Thứ 5 | 12/08/2021 - Lượt xem: 595

Camera KBVISION Báo Giá Sỉ 2022

báo giá kbvision 2021
Mã sản phẩm Chi tiết Giá Bán

HD ANALOG DÒNG Y - 2.0MP (SONY SENSOR) - CAMERA 4 IN 1

KX-Y2001C4 Xem hình 530.000
KX-Y2002C4 Xem hình 530.000
KX-Y2002S4 Xem hình 610.000
KX-Y2021S5 Xem hình 640.000

HD ANALOG CAMERA 2.0MP - CAMERA 4 IN 1

KX-A2111C4 Xem hình 420.000
KX-A2112C4 Xem hình 420.000
KX-A2011C4 Xem hình 460.000
KX-C2012C5 Xem hình 460.000
KX-A2012S4 Xem hình 510.000
KX-A2011S4 Xem hình 520.000
KX-C2121S5 Xem hình 595.000
KX-C2121S5-A Xem hình 750.000
KX-C2004S5 Xem hình 720.000
KX-C2004S5-A Xem hình 780.000
KX-C2003S5 (3.6mm)
KX-C2003S5 (6mm)*
Xem hình 870.000
KX-C2005S5 Xem hình 1.490.000
KX-A2100CB4 Xem hình 420.000
KX-A2112CB4  Xem hình 420.000
KX-2013C4 Xem hình 490.000
KX-2013S4 Xem hình 590.000

CAMERA HD ANALOG 2K - 4.0MP

KX-C2K12CP Xem hình 695.000

CAMERA HD ANALOG PIR - 2.0MP / 5.0MP - TÍCH HỢP BÁO ĐỘNG - HỖ TRỢ ĐÈN FLASH CẢNH BÁO

KX-C2001C.PIR Xem hình 725.000
KX-C2003C.PIR Xem hình 990.000
KX-C5001C.PIR Xem hình 950.000
KX-C5003C.PIR Xem hình 1.090.000

HD ANALOG CAMERA FULL COLOR - 2.0MP CHIP SONY - BAN ĐÊM CÓ MÀU

KX-CF2102L Xem hình 750.000
KX-CF2101S Xem hình 790.000
KX-CF2203L Xem hình 855.000
KX-CF2204S-A Xem hình 920.000
KX-CF2203L-A Xem hình 980.000
KX-CF2213L-A Xem hình 1.170.000

HD ANALOG CAMERA FULL COLOR - 5.0MP CHIP SONY - BAN ĐÊM CÓ MÀU

KX-CF5102S Xem hình 890.000
KX-CF5101S Xem hình 1.190.000
KX-CF5203L Xem hình 1.250.000

CAMERA HD ANALOG 4IN 1 - 5.0MP 

KX-C5013L4 Xem hình 770.000
KX-C5011S4 Xem hình 840.000
KX-C5013S4 Xem hình 990.000

HD ANALOG CAMERA 5.0MP - TỈ LỆ 16:9

KX-C5013C Xem hình 770.000
KX-C5012C Xem hình 770.000
KX-C5012S-A Xem hình 990.000
KX-C5011S Xem hình 970.000
KX-C5011S-A Xem hình 990.000
KX-C5013S Xem hình 1.090.000
KX-C5015S-M Xem hình 2.080.000

HD ANALOG CAMERA 8.0 MP

KX-C8011C Xem hình 1.100.000
KX-C8012C Xem hình 1.090.000
KX-C8011L Xem hình 1.150.000
KX-C8012S Xem hình 1.150.000
KX-C8011S-A Xem hình 1.350.000
KX-C8013S Xem hình 1.520.000
KX-D4K01C4 Xem hình 2.170.000
KX-D4K02C4 Xem hình 1.990.000
KX-D4K04MC Xem hình 7.550.000
KX-D4K05MC Xem hình 7.850.000

ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1

KX-A7104SD6 Xem hình 1.070.000
KX-A7108SD6 Xem hình 1.350.000
KX-7104Ai Xem hình 1.190.000
KX-7108Ai Xem hình 1.660.000
KX-CAi7104TH1 Xem hình 1.575.000
KX-CAi7108TH1 Xem hình 2.150.000
KX-CAi7116H1 Xem hình 2.970.000
KX-C7216H1 Xem hình 4.420.000
KX-CAi7216H1 Xem hình 4.420.000
KX-C7232H1 Xem hình 6.290.000

ĐẦU GHI HÌNH FULL 2.0MP

KX-DAi8104TH3 Xem hình 1.780.000
KX-DAi8108TH3 Xem hình 2.790.000
 KX-D8104H1 Xem hình 1.590.000
KX-DAi8104H3 Xem hình 2.195.000
KX-DAi8108H3 Xem hình 2.950.000
KX-D8116H1 Xem hình 4.380.000
KX-DAi8116H2 Xem hình 4.760.000
KX-DAi8216H2 Xem hình 6.150.000
KX-DAi8416H2 Xem hình 9.850.000
KX-DAi8816H2 Xem hình 13.050.000
KX-DAi8232H2 Xem hình 9.590.000
KX-DAi8832H2 Xem hình 23.800.000

ĐẦU GHI 2K - SERIES

KX-DAi2K8104H2 Xem hình 2.950.000
KX-DAi2K8108H2 Xem hình 4.250.000
KX-DAi2K8116H2 Xem hình 7.690.000
KX-DAi2K8216H2 Xem hình 8.550.000
KX-EAi4K8104H2 Xem hình 4.750.000
KX-EAi4K8108H2 Xem hình 7.990.000
KX-EAi4K8216H2 Xem hình 17.800.000

 IP CAMERA 2.0MP

KX-A2111N2 Xem hình 930.000
KX-A2112N2 Xem hình 930.000
KX-A2011TN3 Xem hình 1.090.000
KX-A2012TN3 Xem hình 1.090.000
KX-C2011SN3 Xem hình 1.295.000
KX-C2012SN3 Xem hình 1.295.000
KX-C2012AN3 Xem hình 1.260.000

CAMERA CHUYÊN DÙNG CHO KHU PHỐ

KX-C2003N3-B
ống kính 6mm
Xem hình 1.750.000
KX-C2003N3-B Xem hình 1.750.000
KX-D2005N2 Xem hình 3.390.000
KX-D2002MN Xem hình 3.090.000

IP CAMERA 3.0MP 

KX-A3111N2 Xem hình 1.190.000
KX-A3112N2 Xem hình 1.190.000

CAMERA IP 4.0MP

KX-A4111N2 Xem hình 1.390.000
KX-A4112N2 Xem hình 1.390.000
KX-C4011SN3 Xem hình 1.620.000
KX-C4012SN3 Xem hình 1.790.000
KX-C4012AN3 Xem hình 1.620.000
KX-D4004iMN Xem hình 6.290.000
KX-D4002MN Xem hình 3.590.000

IP CAMERA 8.0MP

KX-C8001N Xem hình 2.940.000
KX-C8004N Xem hình 2.940.000
KX-C8005MN-B Xem hình 4.560.000
KX-C8004MN-B Xem hình 4.560.000
KX-D8002iN Xem hình 4.970.000
KX-D8005iN Xem hình 4.970.000
KX-D8004iMN Xem hình 7.790.000
KX-D8005iMN Xem hình 7.790.000

HD ANALOG CAMERA FULL COLOR - 2.0MP CHIP SONY - BAN ĐÊM CÓ MÀU

KX-AF2111N2 Xem hình 1.240.000
KX-AF2112N2 Xem hình 1.240.000
KX-CF2001N3-A Xem hình 1.970.000
KX-CF2002N3-A Xem hình 1.970.000
KX-CF2003N3-B Xem hình 2.250.000
KX-CF4001N3-A Xem hình 2.180.000
KX-CF4002N3-A Xem hình 2.180.000
KX-CF4003N3-B Xem hình 2.470.000

CAMERA IP Ai FULL COLOR BÁO ĐỘNG CHỦ ĐỘNG (TiF) - Đèn báo động xanh đỏ

KX-CAiF2003N-TiF-A Xem hình 5.180.000
KX-CAiF2004N-TiF-A Xem hình 4.500.000
KX-CAiF4003N-TiF-A Xem hình 5.650.000
KX-CAiF4004N-TiF-A Xem hình 4.970.000
KX-CAiF5003N-TiF-A Xem hình 5.890.000
KX-CAiF5004N-TiF-A Xem hình 5.800.000
KX-CAiF8003N-TiF-A Xem hình 6.290.000
KX-CAiF8004N-TiF-A Xem hình 6.150.000

Camera Ai

KX-CAi2204N-B Xem hình 2.440.000
KX-CAi2203N-B
*Giá chưa bao gồm chân đế
Xem hình 2.410.000
KX-CAi2205MN Xem hình 3.890.000
KX-DAi2203N Xem hình 3.540.000
KX-DAiF2203N-B Xem hình 4.480.000
KX-DAi2203N-EB Xem hình 3.650.000
KX-DAi2204N Xem hình 3.150.000
KX-DAi2204N-EB Xem hình 3.270.000
KX-DAi2205MN-EB Xem hình 5.100.000
KX-CAi4203N-B
*Giá chưa bao gồm chân đế
Xem hình 3.180.000
KX-CAi4204N-B Xem hình 3.050.000
KX-CAi4205MN Xem hình 3.990.000
KX-DAi5005MN-EB Xem hình 6.290.000
KX-DAi5004MN-EB Xem hình 6.290.000

ĐẦU GHI HÌNH IP WIFI H.264

KX-C8104WN2 Xem hình 3.390.000

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265 / H.265+Xem hình

KX-A8124N2
(thay thế KX-A8114N2)
Xem hình 1.230.000
KX-A8128N2
(thay thế KX-A8118N2)
Xem hình 1.490.000

NVR IP 4K H.265+

KX-A4K8104N2 Xem hình 1.790.000
KX-A4K8108N2 Xem hình 1.890.000
KX-C4K8104SN2 Xem hình 1.990.000
KX-C4K8108SN2 Xem hình 2.150.000
KX-CAi4K8104N2 Xem hình 2.890.000
KX-CAi4K8108N2 Xem hình 3.210.000
KX-C4K8116SN2 Xem hình 2.590.000
KX-CAi4K8116N2 Xem hình 4.890.000
KX-C4K8216SN2
(thay thế KX-C4K8216N2)
Xem hình 3.590.000
KX-CAi4K8216N2P16
(thay thế KX-CAi4K8216N2)
Xem hình 7.900.000
KX-DAi4K8216N3P16 Xem hình 27.500.000
KX-D4K8416N3
(thay thế KX-C4K8416N2)
Xem hình 11.150.000
KX-D4K8816NR3
(thay thế KX-C4K8816N2)
Xem hình 15.890.000
KX-C4K8232N2 Xem hình 5.390.000
KX-C4K8232SN2 Xem hình 5.350.000
KX-D4K8432N3
(thay thế KX-C4K8432N2)
Xem hình 11.780.000
KX-CAi4K8432N3 Xem hình 13.900.000
KX-DAi4K8432N3P16 Xem hình 31.700.000
KX-D4K8832NR3
(thay thế KX-C4K8832N2)
Xem hình 19.500.000
KX-DAi4K8832NR3
(thay thế  KX-DAi4K8832N3)
Xem hình 38.500.000
KX-D4K8864NR3 Xem hình 25.500.000
KX-E4K8832N4 Xem hình 19.900.000
KX-E4K88128N2 Xem hình 38.500.000
 KX-E4K816128N2 Xem hình 68.500.000
KX-E4K824256N4 Xem hình 145.000.000

NVR IP - PoE

KX-A8114PN2
(thay thế KX-A8104PN2)
Xem hình 2.690.000
KX-A8118PN2
(thay thế KX-A8108PN2)
Xem hình 3.790.000

CAMERA HD ANALOG SPEEDDOME 2.0MP

KX-C2007ePC2 Xem hình 9.150.000
KX-D2007PC2 Xem hình 10.050.000

CAMERA SPEEDDOME IP 2.0MP

KX-C2006CPN-W Xem hình 3.390.000
KX-C2006CPN-M Xem hình 4.590.000
KX-C2007sPN2 Xem hình 3.980.000
KX-C2007IRPN2 Xem hình 5.590.000
KX-D2007PN Xem hình 7.790.000
KX-C2007ePN2 Xem hình 9.980.000
KX-D2008PN Xem hình 10.820.000
KX-CAi2008ePN Xem hình 10.900.000
KX-DAi2008PN Xem hình 12.790.000
KX-DAi2308PN Xem hình 20.090.000
KX-DAi4328PN2 Xem hình 22.690.000

CAMERA SPEEDDOME CHUYÊN DỤNG

KX-E2338IRSN Xem hình 35.700.000
KX-E2408IRSN Xem hình 45.000.000
KX-EAi8409PN2 Xem hình 55.290.000
KX-F16440MSPN Xem hình 179.000.000

CAMERA FISHEYE 3600 - GÓC RỘNG TOÀN CẢNH

KX-E0505FN2 Xem hình 4.900.000
KX-FR04AC Xem hình 6.200.000
KX-FR01AC Xem hình 35.000.000
KX-FR02AC-T Xem hình 69.000.000

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH IP 

KX-VDP02GN Xem hình 2.690.000
KX-VDP01HN Xem hình 3.350.000
KX-VDP01HWN Xem hình 3.490.000
KX-VDP02GWN Xem hình 3.150.000
KX-VDP22GN-P Xem hình 4.990.000
KX-VDP03GN Xem hình 6.690.000
Ghi chú: Chuông cửa màn hình không bao gồm nguồn và chân đế đi kèm.

VILLA SMART LOCK (khóa thông minh cho nhà riêng)

KB-SL01FR Xem hình 6.900.000
KB-SL01FS Xem hình 6.900.000
KB-SL01FK Xem hình 6.900.000
KB-SL02FR Xem hình 11.900.000
KB-SL02FS Xem hình 11.900.000
KB-SL02FK Xem hình 11.900.000

HOTEL SMART LOCK (khóa thông minh cho khách sạn)

KB-SL01HS Xem hình 2.500.000
KB-SL02HS Xem hình 3.500.000
KB-SL03HS Xem hình 3.900.000

Kính gửi: Quý khách hàng 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tất cả các sản phẩm camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh, Switch của KBVISION, KB.ONE bảo hành 24 tháng.

 * Quy định bảo hành: Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất.

 * Những trường hợp không được bảo hành như sau: 

> Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành. 

> Tự ý tháo dỡ, sửa chữa không được đồng ý của Hãng KBVISION. 

> Sản phẩm bị cháy nổ hay hỏng hóc do tác động cơ học, biến dạng, rơi, vỡ, va đập, bị xước, bị hỏng do ẩm ướt, hoen rỉ, chảy nước, động vật xâm nhập vào, thiên tai, hỏa hoạn, sử dụng sai điện áp quy định. 

> Hư hỏng đối với các trường hợp riêng như CPU cong hoặc gãy chân, ổ cứng nứt, vỡ IDE, cháy nổ, rơi móp méo, mờ chữ trên lưng ổ, bong tem bạc, mạch hoen rỉ, oxy hóa. 

> Tem bảo hành, mã vạch bị rách không còn nguyên vẹn, hoặc Tem bảo hành bị sửa đổi (kể cả Tem bảo hành gốc). > Bảo hành không bao gồm vận chuyển hàng và giao hàng. 

TRUNG TÂM BẢO HÀNH TẠI VIỆT NAM 

Trung tâm bảo hành Miền Nam: Địa chỉ: 104 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, ĐT: 0902 47 57 39

Trung tâm bảo hành Miền Bắc: Địa chỉ: C12, Lô 18, Khu Đô Thị Mới Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (kỹ thuật) - 0987 24 7073

THAY ỐNG KÍNH ĐỐI VỚI CAMERA

> Đặt hàng 45-60 ngày nước ngoài như sau: * Thời gian: 45- 60 ngày (ngày làm việc) không tính phí * Số lượng: tối thiểu 20 cái / 1 model > Thay ống kính trong nước: * Thời gian: từ 1 -3 ngày (ngày làm việc) tính phí 80,000 đồng / 1 Camera.