• Hướng dẫn cài đặt phần mềm xem camera HIKVISION trên máy tính điện thoại

Thứ 2 | 19/10/2020 - Lượt xem: 588

Hướng dẫn cài đặt phần mềm xem camera HIKVISION IVMS- 4200 trên máy tính điện thoại

 

hướng dẫn ivms-4200

  1. Hướng dẫn Download và cài đặt phần mềm xem camera IVMS-4200 trên máy tính
  2. Xem trực tiếp trên máy tính
  3. Xem Lại trên máy tính
  4. Download vài cài đặt phần mề IVMS-4500 trên điện thoại
  5. Xem trực tiếp trên điện thoại
  6. Xem lại trên điện thoại

Tải về file hướng dẫn