Báo Giá Dahua Chính Hãng Cập Nhật Mới Nhất 2023

báo giá dahua chính hãng

Báo giá Dahua Chính Hãng cập nhật mới nhất

báo giá dahua chính hãng

Có thể bạn quan tâm

Mã sản phẩm Chi tiết Giá Sỉ
( VND)

 DÒNG COOPER

DH-HAC-B1A21P Xem hình 445.000 ₫
DH-HAC-T1A21P Xem hình 430.000 ₫
DH-HAC-B2A21P Xem hình 560.000 ₫
DH-HAC-T2A21P Xem hình 530.000 ₫

DÒNG LITE 1.0MP

DH-HAC-HFW1000SP-S3 Xem hình 407.000

DÒNG LITE 2.0MP

DH-HAC-HFW1200TP-A-S5 Xem hình 720.000 ₫
DH-HAC-HFW1200TLP-S5 Xem hình 565.000 ₫
DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5 Xem hình 715.000 ₫
DH-HAC-HFW1200TP-S5 Xem hình 635.000 ₫
DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5 Xem hình 720.000 ₫
DH-HAC-HFW1200SP-S5 Xem hình 680.000 ₫
DH-HAC-HDW1200MP-S5 Xem hình 565.000 ₫
DH-HAC-HFW1200DP-S5 Xem hình 840.000 ₫

 DÒNG LITE PLUS 2.0MP FULL-COLOR

DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-S2 Xem hình 825.000 ₫
DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED Xem hình 950.000 ₫
DH-HAC-HFW1239TP-LED Xem hình 760.000 ₫
DH-HAC-HFW1239TP-A-LED Xem hình 910.000 ₫
DH-HAC-HDW1239TLP-LED Xem hình 665.000 ₫
DH-HAC-HDW1239TLP-A-LED Xem hình 820.000 ₫
DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-S2 Xem hình 780.000 ₫
DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-S2 Xem hình 853.000 ₫
DH-HAC-HDW1239TP-LED Xem hình 755.000 ₫
DH-HAC-HDW1239TP-A-LED Xem hình 856.000 ₫
DH-HAC-HUM3201BP-P Xem hình 1.445.000 ₫

 DÒNG LITE 5.0MP

DH-HAC-HFW1500SP Xem hình 800.000 ₫
DH-HAC-HDW1500MP Xem hình 755.000 ₫
DH-HAC-HFW1500TLP Xem hình 707.000 ₫
DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2 Xem hình 930.000 ₫
DH-HAC-HFW1500TP-A-S2 Xem hình 930.000 ₫
DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2 Xem hình 1.137.400 ₫
DH-HAC-HFW1500DP-S2 Xem hình 1.020.000 ₫

 DÒNG LITE 5MP FULL-COLOR 

DH-HAC-HFW1509TLMP-LED Xem hình 958.000 ₫
DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 Xem hình 742.000 ₫
DH-HAC-HFW1509TP-LED Xem hình 958.000 ₫
DH-HAC-HFW1509TP-A-LED Xem hình 1.060.000 ₫
DH-HAC-HDW1509TLP-LED Xem hình 910.000 ₫
DH-HAC-HDW1509TLP-A-LED Xem hình 990.000 ₫
DH-HAC-HDW1509TP-LED Xem hình 958.000 ₫
DH-HAC-HDW1509TP-A-LED Xem hình 1.060.000 ₫

CAMERA TiOC 5MP

DH-HAC-ME1509THP-PV Xem hình 1.551.000 ₫
DH-HAC-ME1509TQP-PV Xem hình 1.551.000 ₫

CAMERA HDCVI DÒNG LITE 4K

DH-HAC-HFW1800TLP Xem hình 1.105.000 ₫
DH-HAC-HDW1800MP Xem hình 1.160.000 ₫
DH-HAC-HFW1801DP Xem hình 1.470.000 ₫
DH-HAC-HDW1800TLP Xem hình 1.105.000 ₫
DH-HAC-HDW1800TLP-A Xem hình 1.290.000 ₫
DH-HAC-HFW1800TP Xem hình 1.250.000 ₫
DH-HAC-HFW1800TP-A Xem hình 1.300.000 ₫

DÒNG PRO 2.0MP FULL-COLOR STARLIGHT HỖ TRỢ LED

DH-HAC-HDW2249TP-A-LED Xem hình 1.550.000 ₫

CAMERA HDCVI DÒNG PRO 2MP, 4MP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC 120dB

DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 Xem hình 950.000 ₫
DH-HAC-HDW2231SP Xem hình 1.147.000 ₫
DH-HAC-HFW3231EP-Z Xem hình 1.214.500 ₫
DH-HAC-EW2401P Xem hình 1.550.000 ₫

CAMERA HDCVI DÒNG LITE HỖ TRỢ CHỨC NĂNG IoT

DH-HAC-ME1200EP-LED Xem hình 592.000 ₫
DH-HAC-ME1200BP-LED Xem hình 615.000 ₫
DH-HAC-ME1200BP Xem hình 615.000 ₫
DH-HAC-ME1400BP-PIR Xem hình 645.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH HỖ TRỢ CAMERA 1.0MP VÀ 2.0MP

DH-XVR1A08
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình

1.290.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH XVR SERIES 6

DH-XVR4116HS-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 2.585.000 ₫
DH-XVR4232AN-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 6.160.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH XVR SERIES 6

DH-XVR5108HS-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 2.540.000 ₫
DH-XVR5116HS-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 4.590.000 ₫
DH-XVR5216AN-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 5.170.000 ₫
DH-XVR5232AN-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 8.635.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH XVR-AI

DH-XVR1B04-I Xem hình 1.250.000 ₫
DH-XVR1B08-I Xem hình 1.150.000 ₫
DH-XVR4104C-I Xem hình 1.500.000 ₫
DH-XVR4108C-I Xem hình 1.915.000 ₫
DH-XVR5104HS-I3 Xem hình 2.115.000 ₫
DH-XVR5108HS-I3 Xem hình 2.844.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH HỖ TRỢ CAMEA 4K

DH-XVR7104HE-4KL-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 3.772.000 ₫
DH-XVR7108HE-4KL-X Xem hình 4.600.000 ₫
DH-XVR7208A-4K-X Xem hình 6.675.000 ₫
DH-XVR7116HE-4KL-X Xem hình 6.675.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH HỖ TRỢ CAMERA 4.0MP – 4K THẾ HỆ MỚI

DH-XVR5216AN-4KL Xem hình 5.000.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH HỖ TRỢ CAMERA 4K CHUẨN NÉN H.265+

XVR5104C-4KL-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 2.325.000 ₫
DH-XVR5104H-4KL-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 2.550.000 ₫
DH-XVR5104HS-4KL-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 2.264.000 ₫
DH-XVR5108H-4KL-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 3.620.000 ₫
DH-XVR5116H-4KL-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 5.896.000 ₫
DH-XVR5216AN-4KL-X
(Hỗ trợ  DSS DDNS)
Xem hình 6.300.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH XVR-AI HỖ TRỢ CAMERA 4K 

DH-XVR5108HS-4KL-I2 Xem hình 4.920.000 ₫

CAMERA DSS 2MP

DS2230SFIP-S2 Xem hình 1.050..000 ₫
DS2230RDIP-S2 Xem hình 1.190.000 ₫
DS2230TDIP-S2 Xem hình 1.050.000 ₫

CAMERA DSS 4MP

DS2431SFIP-S2 Xem hình 1.500.000 ₫
DS2431RDIP-S2 Xem hình 1.600.000 ₫
DS2431TDIP-S2 Xem hình 1.600.000 ₫

DÒNG ALPS H.267

DH-IPC-HFW1230SP-S4 Xem hình 1.250.000 ₫
DH-IPC-HDW1230SP-S4 Xem hình 1.200.000 ₫
DH-IPC-HDW1230DV-S6 Xem hình 870.000 ₫
DH-IPC-HFW1230DS1-S5 Xem hình 870.000 ₫
DH-IPC-HFW4231TP-S-S4 Xem hình 1.943.000 ₫

DÒNG LITE 4MP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC 120dB

DH-IPC-HFW1431SP-S4 Xem hình 1.600.000 ₫
DH-IPC-HDW1431SP-S4 Xem hình 1.500.000 ₫
DH-IPC-HDBW1431EP-S4 Xem hình 1.600.000 ₫

DÒNG LITE 2MP FULL-COLOR

DH-IPC-HFW1239S1P-LED-S4 Xem hình 1.175.000 ₫
DH-IPC-HDW1239T1P-LED-S4 Xem hình 1.175.000 ₫
DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-S2 Xem hình 1.890.000 ₫
DH-IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 Xem hình 2.162.000 ₫
DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2 Xem hình 1.890.000 ₫

DÒNG LITE 4MP FULL-COLOR

DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-S2 Xem hình 2.090.000 ₫
DH-IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2 Xem hình 2.370.000 ₫
DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 Xem hình 2.090.000 ₫

DÒNG LITE AI 2MP FULL-COLOR

DH-IPC-HFW3249EP-AS-LED Xem hình 3.361.000 ₫
DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED Xem hình 3.154.000 ₫

DÒNG LITE HỖ TRỢ STARLIGHT, H265+ THẾ HỆ MỚI

DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 Xem hình 1.505.000 ₫
DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 Xem hình 1.505.000 ₫
DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Xem hình 1.505.000 ₫

2MP WDR 120dB

DH-IPC-HFW2231SP-S-S2 Xem hình 1.645.000 ₫
DH-IPC-HDBW2231EP-S-S2 Xem hình 1.645.000 ₫
DH-IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2 Xem hình 1.790.000 ₫
DH-IPC-HFW2231TP-AS-S2 Xem hình 1.975.000 ₫
DH-IPC-HDW2231TP-AS-S2 Xem hình 1.645.000 ₫
DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 Xem hình 1.920.000 ₫
DH-IPC-HFW2231TP-ZS-S2 Xem hình 3.420.000 ₫
DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S2 Xem hình 3.420.000 ₫

4MP WDR 120dB

DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 Xem hình 1.790.000 ₫
DH-IPC-HDBW2431EP-S-S2 Xem hình 1.790.000 ₫
DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 Xem hình 2.210.000 ₫
DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 Xem hình 2.100.000 ₫
DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 Xem hình 2.350.000 ₫

5MP WDR 120dB

DH-IPC-HFW2531SP-S-S2 Xem hình 2.237.000 ₫
DH-IPC-HDBW2531EP-S-S2 Xem hình 2.445.000 ₫
DH-IPC-HDW2531TP-AS-S2 Xem hình 2.237.000 ₫

8MP WDR 120dB

DH-IPC-HFW2831SP-S-S2 Xem hình 2.825.000 ₫
DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2 Xem hình 2.825.000 ₫
DH-IPC-HDW2831TP-AS-S2 Xem hình 3.290.000 ₫
DH-IPC-HFW2831TP-AS-S2 Xem hình 3.807.000 ₫
DH-IPC-HFW2831TP-ZS-S2 Xem hình 3.650.000 ₫
DH-IPC-HFW2831TP-ZAS-S2 Xem hình  4.185.000
DH-IPC-HDW2831TMP-AS-S2 Xem hình 2.820.000 ₫
DH-IPC-HDW2831TP-ZS-S2 Xem hình 4.025.000 ₫
DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS-S2 Xem hình  4.185.000 

DÒNG LITE AI 2MP

DH-IPC-HFW3241EP-AS Xem hình 3.154.000 ₫
DH-IPC-HFW3241MP-AS-I2 Xem hình 2.533.000 ₫
DH-IPC-HDBW3241FP-AS-M Xem hình 1.760.000 ₫
DH-IPC-HDBW3241EP-S Xem hình 1.760.000 ₫
DH-IPC-HDBW3241EP-AS Xem hình 2.533.000 ₫
DH-IPC-HDW3241TMP-AS Xem hình 2.844.000 ₫
DH-IPC-HFW3241TP-ZS Xem hình 2.244.000 ₫
DH-IPC-HFW3241TP-ZAS Xem hình 2.912.000 ₫
DH-IPC-HDBW3241RP-ZAS Xem hình 4.912.000 

DÒNG LITE AI 4MP

DH-IPC-HFW3441EP-AS Xem hình 2.792.000 ₫
DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2 Xem hình 3.412.000 ₫
DH-IPC-HDBW3441EP-S Xem hình 2.844.000 ₫
DH-IPC-HDBW3441EP-AS Xem hình 2.844.000 ₫
DH-IPC-HDW3441TMP-AS Xem hình 2.844.000 ₫
DH-IPC-HFW3441TP-ZS Xem hình 4.153.000 ₫
DH-IPC-HFW3441TP-ZAS Xem hình 5.170.000 ₫
DH-IPC-HDBW3441RP-ZAS Xem hình 4.912.000 

DÒNG CAMERA TiOC

DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV Xem hình 3.568.000 ₫
DH-IPC-HFW3249T1P-AS-PV Xem hình 4.085.000 ₫
DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV Xem hình 3.930.000 ₫
DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV Xem hình 4.447.000 ₫
DH-IPC-HDW3549HP-AS-PV Xem hình Liên hệ
DH-IPC-HFW3549T1P-AS-PV Xem hình 4.600.000 ₫
DH-IPC-HDW3849HP-AS-PV Xem hình Liên hệ
DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV Xem hình Liên hệ

DÒNG PRO-AI

DH-IPC-HFW5241TP-AS-PV Xem hình 2.860.000 ₫ 
DH-IPC-HFW5241TP-AS-LED Xem hình 4.291.000 ₫ 
DH-IPC-HDW5241HP-AS-PV Xem hình 4.446.000 ₫ 
DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LED Xem hình 3.878.000 ₫ 
DH-IPC-HDW5241TMP-AS Xem hình Liên hệ
DH-IPC-HFW5241TP-S Xem hình 2.961.000 ₫
DH-IPC-HFW5241EP-S Xem hình 2.773.000 ₫
DH-IPC-HFW5442EP-S Xem hình Liên hệ
DH-IPC-HFW5442TP-S Xem hình Liên hệ
DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED Xem hình 5.170.000 
DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED Xem hình 5.170.000 
DH-IPC-HFW5541TP-ASE Xem hình Liên hệ

CAMERA FISHEYE

DH-IPC-EW5541P-AS
( FISHEYE)
Xem hình 4.601.000 ₫

DÒNG ECO-SAVVY 3.0 CÔNG NGHỆ 4G

DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2
(ứng dụng những nơi không kéo được internet)
Xem hình 5.593.000 ₫

DÒNG ECO-SAVVY 3.0 CÔNG NGHỆ EPOE

DH-IPC-HDBW5231EP-ZE Xem hình Liên hệ

DÒNG ECO-SAVVY 3.0 FULL-COLOR STARLIGHT HỖ TRỢ ePoE

DH-IPC-HFW4239TP-ASE Xem hình 1.800.000 ₫
DH-IPC-HDBW4239RP-ASE Xem hình 1.800.000 ₫

DÒNG ECO-SAVVY 3.2

DH-IPC-HDW4830EMP-AS Xem hình 3.450.000 ₫

DÒNG ULTRA-SMART

DH-IPC-HFW8231EP-Z Xem hình 7.525.000 ₫
DH-IPC-HFW8231EP-Z5 Xem hình 7.865.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ 1 Ổ CỨNG

 DH-NVR1104HS-S3/H  Xem hình 1.200.000 ₫
DHI-NVR1108HS-S3/H Xem hình 1.450.000 ₫
DHI-NVR4104HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD) Xem hình 2.380.000 ₫
DHI-NVR4108HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD) Xem hình 2.640.000 ₫
DHI-NVR4116HS-4KS2/L
(Hỗ trợ SMD)
Xem hình 3.930.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ WIFI

DHI-NVR2104HS-W-4KS2 Xem hình Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG THẾ HỆ MỚI

DHI-NVR4208-4KS2/L (Hỗ trợ SMD) Xem hình 2.645.000 ₫
DHI-NVR4216-4KS2/L
(Hỗ trợ SMD)
Xem hình 4.140.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG

DHI-NVR4232-4KS2 Xem hình 5.093.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG 

DHI-NVR5208-4KS2 Xem hình 6.204.000 ₫
DHI-NVR5216-4KS2 Xem hình 7.031.000 ₫
DHI-NVR5232-4KS2 Xem hình 7.755.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ PoE

DHI-NVR5216-8P-4KS2 Xem hình 9.306.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 4 Ổ CỨNG

DHI-NVR5416-4KS2 Xem hình 10.176.000 ₫
DHI-NVR5432-4KS2 Xem hình 10.921.000 ₫
DHI-NVR5464-4KS2 Xem hình 11.968.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG

DHI-NVR5832-R-4KS2 Xem hình Liên hệ
DHI-NVR5864-R-4KS2 Xem hình Liên hệ
DHI-NVR5864-4KS2 Xem hình 17.578.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG ULTRA HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG

DHI-NVR608-32/64-4KS2 Xem hình Liên hệ
DHI-NVR608-128-4KS2 Xem hình Liên hệ

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG ULTRA HỖ TRỢ 16 Ổ CỨNG

DHI-NVR616-64/128-4KS2 Xem hình Liên hệ

 CAMERA SPEED DOME HDCVI

DH-SD49225-HC-LA Xem hình 8.500.000 ₫
DH-SD59225-HC-LA Xem hình 9.870.000 ₫
DH-SD6CE225I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực) Xem hình 8.695.000 ₫
DH-SD42215-HC-LA Xem hình 6.240.000 ₫
DH-SD42C212I-HC
(Starlight, Chống ngược sáng thực)
Xem hình 3.612.000 ₫
DH-SD6CE131I-HC
(Starlight, Chống ngược sáng) 
Xem hình 6.085.500 ₫
DH-SD49225I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực) Xem hình 5.428.600 ₫
DH-SD59225I-HC (Starlight, Chống ngược sáng thực) Xem hình 5.787.000 ₫

 CAMERA SPEED DOME IP

DH-SD49225XA-HNR Xem hình 8.801.000 ₫
DH-SD6CE225U-HNI
(Starlight,  auto tracking)
Xem hình 14.100.000 ₫
DH-SD5A225XA-HNR Xem hình 13.160.600 ₫
DH-SD6CE230U-HNI
(Starlight, auto tracking)
Xem hình 17.602.600 ₫
DH-SD5A245XA-HNR Xem hình 19.270.000 ₫
DH-SD49425XB-HNR Xem hình 11.520.600 ₫
DH-SD5A432XA-HNR Xem hình 20.680.000 ₫
DH-SD6CE445XA-HNR
(4Mp, 45X, auto tracking)
Xem hình Liên hệ
DH-SD42212T-HN
(Starlight, Chống ngược sáng thực)
Xem hình 7.990.600 ₫
DH-SD29204UE-GN Xem hình 4.227.600 ₫
DH-SD29204UE-GN-W Xem hình 5.555.600 ₫
DH-PTZ1C203UE-GN-W Xem hình Liên hệ
DH-SD3A200-GNP-W-PV Xem hình 3.290.000 ₫

Kính gửi: Quý khách hàng 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tất cả các sản phẩm camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh, Switch của DAHUAIMOU bảo hành 24 tháng.

 * Quy định bảo hành: Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất.

 * Những trường hợp không được bảo hành như sau: 

> Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành. 

> Tự ý tháo dỡ, sửa chữa không được đồng ý của Hãng DAHUA

> Sản phẩm bị cháy nổ hay hỏng hóc do tác động cơ học, biến dạng, rơi, vỡ, va đập, bị xước, bị hỏng do ẩm ướt, hoen rỉ, chảy nước, động vật xâm nhập vào, thiên tai, hỏa hoạn, sử dụng sai điện áp quy định. 

> Hư hỏng đối với các trường hợp riêng như CPU cong hoặc gãy chân, ổ cứng nứt, vỡ IDE, cháy nổ, rơi móp méo, mờ chữ trên lưng ổ, bong tem bạc, mạch hoen rỉ, oxy hóa. 

> Tem bảo hành, mã vạch bị rách không còn nguyên vẹn, hoặc Tem bảo hành bị sửa đổi (kể cả Tem bảo hành gốc). > Bảo hành không bao gồm vận chuyển hàng và giao hàng. 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ NHẬN BẢO HÀNH

ĐC: 54/4a Tân Thới Hiệp 29, Tân Thới Hiệp, Quận 12
ĐT: 0987 24 7073 

THAY ỐNG KÍNH ĐỐI VỚI CAMERA

Đặt hàng 45-60 ngày nước ngoài như sau: * Thời gian: 45- 60 ngày (ngày làm việc) không tính phí * Số lượng: tối thiểu 20 cái / 1 model > Thay ống kính trong nước: * Thời gian: từ 1 -3 ngày (ngày làm việc) tính phí 80,000 đồng / 1 Camera.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *