Báo Giá Hikvision Chính Hãng Cập Nhật Mới Nhất 2023

bao gia hikvision 2023

Báo Giá Hikvision Chính Hãng 2023

Báo giá Hikvision

MÃ SẢN PHẨM CHI TIẾT GIÁ BÁN

HD-TVI 2 MEGAPIXEL FULL HD 1080P

DS-2CE16B2-IPF Xem hình 426.000 ₫
DS-2CE16B2-IF Xem hình 468.000 ₫
DS-2CE56B2-IPF Xem hình 426.000 ₫
DS-2CE56B2-IF Xem hình 468.000 ₫
DS-2CE16D0T-IRP Xem hình 528.000 ₫
DS-2CE16D0T-IR Xem hình 570.000 ₫
DS-2CE56D0T-IRP Xem hình 480.000 ₫
DS-2CE56D0T-IR Xem hình 528.000 ₫
DS-2CE16D0T-ITPF Xem hình 570.000 ₫
DS-2CE16D0T-ITF Xem hình 618.000 ₫
DS-2CE16D0T-ITPFS Xem hình 684.000 ₫
DS-2CE16D0T-ITFS Xem hình 726.000 ₫
DS-2CE76D0T-ITPFS Xem hình 642.000 ₫
DS-2CE76D0T-ITMFS Xem hình 714.000 ₫
DS-2CE56D0T-IT3 Xem hình 780.000 ₫
DS-2CE78D0T-IT3FS Xem hình 822.000 ₫
DS-2CE17D0T-IT3 (C) Xem hình 858.000 ₫
DS-2CE17D0T-IT5 (C) Xem hình 900.000 ₫
DS-2CE17D0T-IT3FS Xem hình 888.000 ₫

HD-TVI 2 MP ULTRA LOWLIGHT 0.005 LUX CHUYÊN DỤNG BAN ĐÊM & CHỐNG NGƯỢC SÁNG

DS-2CE16D3T-I3P Xem hình 660.000 ₫
DS-2CE16D3T-I3 Xem hình 636.000 ₫
DS-2CE16D3T-ITP Xem hình 702.000 ₫
DS-2CE16D3T-IT Xem hình 738.000 ₫
DS-2CE76D3T-ITP Xem hình 624.000 ₫
DS-2CE76D3T-ITM Xem hình 738.000 ₫
DS-2CE16D3T-IT3 Xem hình 900.000 ₫
DS-2CE78D3T-IT3F Xem hình 816.000 ₫
DS-2CE19D3T-IT3ZF Xem hình 1.296.000 ₫
DS-2CE79D3T-IT3ZF Xem hình 1.218.000 ₫
DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF Xem hình 1.338.000 ₫

CAMERA COLORVU HD-TVI 2 MP THẾ HỆ MỚI – HÌNH hình MÀU SẮC 24/7

DS-2CE10DF0T-F Xem hình 750.000 ₫
DS-2CE12DF0T-F Xem hình 966.000 ₫
DS-2CE70DF0T-MF Xem hình 750.000 ₫
DS-2CE72DF0T-F Xem hình 900.000 ₫

CAMERA COLORVU WDR 120dB HD-TVI 2 MP THẾ HỆ MỚI – HÌNH MÀU SẮC 24/7

DS-2CE72DFT-F Xem hình 1.044.000 ₫
DS-2CE10DF3T-F Xem hình 1.074.000 ₫
DS-2CE10DF3T-FS Xem hình 1.170.000 ₫
DS-2CE10DF3T-PF Xem hình 1.008.000 ₫
DS-2CE70DF3T-MF Xem hình 1.050.000 ₫
DS-2CE70DF3T-MFS Xem hình 1.152.000 ₫
DS-2CE70DF3T-PF Xem hình 954.000 ₫
DS-2CE12DF3T-F Xem hình 1.218.000 ₫
DS-2CE12DF3T-FS Xem hình 1.314.000 ₫
DS-2CE72DF3T-F Xem hình 1.152.000 ₫
DS-2CE72DF3T-FS Xem hình 1.242.000 ₫

CAMERA COLORVU 2MP CÓ MÀU BAN ĐÊM – TÍCH HỢP ĐÈN & CÒI BÁO ĐỘNG

DS-2CE72DFT-PIRXOF Xem hình 1.842.000 ₫
DS-2CE72DFT-PIRXOF Xem hình 1.998.000 ₫

HD-TVI 2 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN Chình BÁO)

DS-2CE71D0T-PIRL Xem hình 714.000 ₫
DS-2CE71D0T-PIRLO Xem hình 660.000 ₫
DS-2CE71D0T-PIRLPO Xem hình 618.000 ₫
DS-2CE11D0T-PIRL Xem hình 714.000 ₫
DS-2CE11D0T-PIRLO Xem hình 660.000 ₫
DS-2CE11D0T-PIRLPO Xem hình 714.000 ₫
DS-2CE12D0T-PIRL Xem hình 900.000 ₫
DS-2CE12D0T-PIRLO Xem hình 816.000 ₫

Báo Giá Hikvision HD-TVI 5 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN Chình BÁO CHUYỂN ĐỘNG)

DS-2CE71H0T-PIRL Xem hình 1.026.000 ₫
DS-2CE71H0T-PIRLPO Xem hình 840.000 ₫
DS-2CE71H0T-PIRLO Xem hình 1.026.000 ₫
DS-2CE11H0T-PIRL Xem hình 972.000 ₫
DS-2CE11H0T-PIRLO Xem hình 888.000 ₫
DS-2CE12H0T-PIRL Xem hình 1.050.000 ₫
DS-2CE12H0T-PIRLO Xem hình 1.104.000 ₫
CAMERA 5 MEGAPIXEL
DS-2CE16H0T-ITP Xem hình 750.000 ₫
DS-2CE16H0T-ITPFS Xem hình 798.000 ₫
DS-2CE16H0T-IT Xem hình 798.000 ₫
DS-2CE16H0T-ITFS Xem hình 858.000 ₫
DS-2CE56H0T-ITP Xem hình 702.000 ₫
DS-2CE76H0T-ITPFS Xem hình 768.000 ₫
DS-2CE56H0T-ITM Xem hình 798.000 ₫
DS-2CE76H0T-ITMFS Xem hình 798.000 ₫
DS-2CE16H0T-IT3F Xem hình 954.000 ₫
DS-2CE16H0T-IT3F Xem hình 1.050.000 ₫
DS-2CE17H0T-IT3FS Xem hình 1.104.000 ₫
DS-2CE17H0T-IT5F(C) Xem hình 1.152.000 ₫
DS-2CE56H0T-IT3 Xem hình 912.000 ₫
DS-2CE78H0T-IT3FS Xem hình 1.074.000 ₫
DS-2CE16H0T-IT3ZF Xem hình 1.800.000 ₫
DS-2CE56H0T-IT3ZF Xem hình 1.590.000 ₫

CAMERA 5 MEGAPIXEL ULTRA LOW LIGHT

DS-2CE16H8T-ITF Xem hình 1.488.000 ₫
DS-2CE76H8T-ITMF Xem hình 1.488.000 ₫
DS-2CE16H8T-IT3F Xem hình 1.668.000 ₫
DS-2CE16H8T-IT5F Xem hình 1.764.000 ₫
DS-2CE78H8T-IT3F Xem hình 1.668.000 ₫
CAMERA 4K (4 TRONG 1)
DS-2CE16U1T-ITF Xem hình 1.680.000 ₫
DS-2CE76U1T-ITMF Xem hình 1.638.000 ₫
DS-2CE16U1T-IT3F Xem hình 1.944.000 ₫
DS-2CE16U1T-IT5F Xem hình 2.040.000 ₫
DS-2CE78U1T-IT3F Xem hình 1.734.000 ₫

CAMERA SPEED DOME TVI

DS-2AE4215T-D(E)
DS-2AE4215T-D3(D)
Xem hình 6.288.000 ₫
DS-2AE4225T-D(E)
DS-2AE4225T-D3(D)
Xem hình 7.746.000 ₫
DS-2AE4215TI-D ( E ) Xem hình 7.260.000 ₫
DS-2AE4225TI-D ( E ) Xem hình 8.724.000 ₫
DS-2AE5223TI-A Xem hình 8.568.000 ₫
DS-2AE5225TI-A ( E ) Xem hình 9.696.000 ₫
DS-2AE5232TI-A ( E ) Xem hình 14.568.000 ₫
DS-2AE7225TI-A ( C ) Xem hình 11.160.000 ₫
DS-2AE7232TI-A ( C ) Xem hình 16.032.000 ₫

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7104HGHI-F1(S) Xem hình 1.134.000 ₫
DS-7108HGHI-F1/N(S) Xem hình 1.446.000 ₫
DS-7204HGHI-F1(S) Xem hình 1.074.000 ₫
DS-7208HGHI-F1/N(S) Xem hình 1.356.000 ₫

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE H.265 Pro+ (THẾ HỆ TURBO 4.0)

DS-7116HGHI-K1(S) Xem hình 2.244.000 ₫
DS-7204HGHI-K1 (S) Xem hình 1.188.000 ₫
DS-7208HGHI-K1 (S) Xem hình 1.494.000 ₫
DS-7216HGHI-K1 (S) Xem hình 2.526.000 ₫
DS-7216HGHI-K2 (S) Xem hình 3.252.000 ₫
DS-7224HGHI-K2 Xem hình 5.976.000 ₫
DS-7232HGHI-K2 Xem hình 7.062.000 ₫

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4MP Lite H.265 PRO+(THẾ HỆ MỚI TURBO 4.0)

DS-7104HQHI-K1 (S) Xem hình 1.704.000 ₫
DS-7108HQHI-K1 (S) Xem hình 2.676.000 ₫
DS-7116HQHI-K1 (S) Xem hình 4.482.000 ₫
DS-7204HQHI-K1 (S) Xem hình 1.872.000 ₫
DS-7208HQHI-K1 (S) Xem hình 2.898.000 ₫
DS-7216HQHI-K1 (S) Xem hình 4.908.000 ₫
DS-7224HQHI-K2 Xem hình 9.726.000 ₫
DS-7232HQHI-K2 Xem hình 10.212.000 ₫

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4MP Lite H.265 PRO+ CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ

iDS-7204HQHI-M1/S Xem hình 2.064.000 ₫
iDS-7208HQHI-M1/S Xem hình 3.198.000 ₫
iDS-7216HQHI-M1/S Xem hình 5.670.000 ₫
iDS-7216HQHI-M2/S Xem hình 6.480.000 ₫

ĐẦU GHI TVI 5MP (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7208HUHI-F2/S Xem hình  

Đầu ghi Hybrid TVI-IP 8MP

DS-7204HUHI-K1/E (S) Xem hình 2.424.000 ₫
DS-7208HUHI-K1/E (S) Xem hình 3.966.000 ₫
DS-7208HUHI-K1/UHK Xem hình 3.432.000 ₫
DS-7216HUHI-K2(S) Xem hình 8.760.000 ₫

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 8MP H.265 PRO+ CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ

iDS-7204HUHI-M1/S Xem hình 2.616.000 ₫
iDS-7208HUHI-M1/S Xem hình 4.194.000 ₫
iDS-7208HUHI-M2/S Xem hình 4.674.000 ₫

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4K H.265 PRO+ (THẾ HỆ MỚI TURBO 4.0)

DS-7204HTHI-K1 (S) Xem hình 4.830.000 ₫
DS-7208HTHI-K2 (S) Xem hình 9.396.000 ₫

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4 Ổ CỨNG TVI 4MP Lite H.265 PRO+ (THẾ HỆ TURBO 4.0)

DS-7324HQHI-K4 Xem hình 17.286.000 ₫
DS-7332HQHI-K4 Xem hình 21.606.000 ₫

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4 Ổ CỨNG TVI 4K H.265 PRO+ (THẾ HỆ TURBO 4.0)

DS-7324HUHI-K4 Xem hình 27.756.000 ₫
DS-7332HUHI-K4 Xem hình 30.912.000 ₫

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 24/32 KÊNH 8 Ổ CỨNG TVI 3MP (THẾ HỆ TURBO 4.0)

DS-8124HQHI-K8 Xem hình 19.314.000 ₫
DS-8132HQHI-K8 Xem hình 22.914.000 ₫

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4K 24/32 KÊNH 8 Ổ CỨNG TVI 5MP (THẾ HỆ TURBO 4.0)

DS-8124HUHI-K8
8 SATA
Xem hình 28.008.000 ₫
DS-8132HUHI-K8
8 SATA
Xem hình 32.262.000 ₫

BỘ KIT POE (4 CAMERA IP 2MP + 1 NVR)

KIT(NK42E0H-L) Xem hình 4.890.000 ₫
NK42W0H(D)
Wi-Fi Kit 2MP
Xem hình 5.484.000 ₫
NK44W0H(D)
Wi-Fi Kit 4MP
Xem hình 6.774.000 ₫

CAMERA IP 1MP KHÔNG THẺ NHỚ

DS-2CD1001-I Xem hình 792.000 ₫
DS-D3100VN Xem hình 792.000 ₫

CAMERA IP 2MP TÍCH HỢP MICRO

DS-2CV1021G0-IDW1(D) Xem hình 1.452.000 ₫
DS-2CD2021G1-IDW1(D) Xem hình 1.620.000 ₫
DS-2CD2121G1-IDW1 Xem hình 1.704.000 ₫

CAMERA IP H.265+ 2MP KHÔNG POE SERIES 1

DS-2CD1023G0E-ID Xem hình 948.000 ₫
DS-2CD1123G0E-ID Xem hình 948.000 ₫
DS-2CD1323G0E-ID Xem hình 948.000 ₫

CAMERA IP H.265 2MP 20fps SERIES 1

DS-2CD1023G0E-I (L) Xem hình 1.128.000 ₫
DS-2CD1123G0E-I (L) Xem hình 1.128.000 ₫
DS-2CD1323G0E-I (L) Xem hình 1.128.000 ₫

CAMERA IP H.265+ 2MP HỖ TRỢ KHE THẺ NHỚ SERIES 1

DS-2CD1023G0E-IF Xem hình 1.176.000 ₫
DS-2CD1023G0-IUF Xem hình 1.230.000 ₫
DS-2CD1123G0E-IF Xem hình 1.176.000 ₫
DS-2CD1123G0-IUF Xem hình 1.230.000 ₫
DS-2CD1323G0E-IF Xem hình 1.176.000 ₫
DS-2CD1323G0-IUF Xem hình 1.230.000 ₫

CAMERA IP H.265 2MP 25fps SERIES 1

DS-2CD1023G0-IU Xem hình 1.272.000 ₫
DS-2CD1323G0-IU Xem hình 1.272.000 ₫
DS-2CD1043G0-IUF Xem hình 1.638.000 ₫
DS-2CD1143G0E-IF Xem hình 1.458.000 ₫
DS-2CD1143G0-IUF Xem hình 1.638.000 ₫
DS-2CD1343G0-IUF Xem hình 1.638.000 ₫

CAMERA IP H.265+ Series 2xx1

DS-2CD2021G1-I Xem hình 1.614.000 ₫
DS-2CD2021G1-IW Xem hình 1.620.000 ₫
DS-2CD2121G0-I Xem hình 1.614.000 ₫
DS-2CD2121G0-IS Xem hình 1.758.000 ₫
DS-2CD2121G0-IW Xem hình 1.620.000 ₫
DS-2CD2121G0-IWS Xem hình 1.782.000 ₫
DS-2CD2T21G1-I Xem hình 1.716.000 ₫
DS-2CD2T21G1-I ( C ) Xem hình 1.758.000 ₫
DS-2CD2621G0-I Xem hình 3.162.000 ₫
DS-2CD2621G0-IZ Xem hình 3.864.000 ₫
DS-2CD2621G0-IZS Xem hình 4.056.000 ₫
DS-2CD2721G0-I Xem hình 3.210.000 ₫
DS-2CD2721G0-IZ Xem hình 3.912.000 ₫
DS-2CD2721G0-IZS Xem hình 4.158.000 ₫

DÒNG CAMERA ULTRA-LOW LIGHT IP H265+ 50 FRAME/S

DS-2CD2025FHWD-I Xem hình 3.090.000 ₫
DS-2CD2125FHWD-I Xem hình 3.192.000 ₫

DÒNG CAMERA IP H265+ SERIE 2xx3

DS-2CD2023G0-I Xem hình 2.226.000 ₫
DS-2CD2043G0-I Xem hình 2.388.000 ₫
DS-2CD2063G0-I Xem hình 2.676.000 ₫
DS-2CD2083G0-I Xem hình 3.000.000 ₫
DS-2CD2123G0-I Xem hình 2.226.000 ₫
DS-2CD2123G0-IU Xem hình 2.310.000 ₫
DS-2CD2163G0-I Xem hình 2.592.000 ₫
DS-2CD2183G0-I Xem hình 3.282.000 ₫
DS-2CD2143G0-IU Xem hình 2.472.000 ₫
DS-2CD2T23G0-I5 Xem hình 2.310.000 ₫
DS-2CD2T23G0-I8 Xem hình 2.430.000 ₫
DS-2CD2T43G0-I8 Xem hình 2.592.000 ₫
DS-2CD2T63G0-I8 Xem hình 2.958.000 ₫
DS-2CD2323G0-I Xem hình 2.184.000 ₫
DS-2CD2323G0-IU Xem hình 2.250.000 ₫
DS-2CD2623G1-IZ Xem hình 4.452.000 ₫
DS-2CD2623G1-IZS Xem hình 4.614.000 ₫
DS-2CD2643G1-IZ Xem hình 4.740.000 ₫
DS-2CD2643G1-IZS Xem hình 4.938.000 ₫
DS-2CD2743G1-IZ Xem hình 4.740.000 ₫
DS-2CD2743G1-IZS Xem hình 4.938.000 ₫

DÒNG CAMERA ACCUSENSE & FACE CAPTURE IP 4.0 – CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ

DS-2CD2126G2-ISU (C) Xem hình 2.958.000 ₫
DS-2CD2146G2-ISU (C) Xem hình 3.150.000 ₫
DS-2CD2186G2-ISU (C) Xem hình 4.260.000 ₫
DS-2CD2T26G2-2I Xem hình 3.102.000 ₫
DS-2CD2T26G2-4I Xem hình 3.246.000 ₫
DS-2CD2T46G2-2I Xem hình 3.288.000 ₫
DS-2CD2T46G2-4I Xem hình 3.432.000 ₫

DÒNG CAMERA ACCUSENSE IP 4.0 – CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ 2xx3

DS-2CD2023G2-IU Xem hình 2.334.000 ₫
DS-2CD2043G2-IU Xem hình 2.526.000 ₫
DS-2CD2063G2-IU Xem hình 2.724.000 ₫
DS-2CD2083G2-IU Xem hình 3.216.000 ₫
DS-2CD2123G2-IU Xem hình 2.436.000 ₫
DS-2CD2143G2-IU Xem hình 2.574.000 ₫
DS-2CD2163G2-IU Xem hình 2.778.000 ₫
DS-2CD2183G2-IU Xem hình 3.276.000 ₫
DS-2CD2323G2-IU Xem hình 2.196.000 ₫
DS-2CD2343G2-IU Xem hình 2.382.000 ₫
DS-2CD2363G2-IU Xem hình 2.574.000 ₫
DS-2CD2383G2-IU Xem hình 3.042.000 ₫
DS-2CD2T23G2-2I Xem hình 2.664.000 ₫
DS-2CD2T23G2-4I Xem hình 2.808.000 ₫
DS-2CD2T43G2-2I Xem hình 2.856.000 ₫
DS-2CD2T43G2-4I Xem hình 2.994.000 ₫
DS-2CD2T63G2-2I Xem hình 3.048.000 ₫
DS-2CD2T63G2-4I Xem hình 3.204.000 ₫
DS-2CD2T83G2-2I Xem hình 3.720.000 ₫
DS-2CD2T83G2-4I Xem hình 3.906.000 ₫
DS-2CD2623G2-IZS Xem hình 4.632.000 ₫
DS-2CD2643G2-IZS Xem hình 5.004.000 ₫
DS-2CD2663G2-IZS Xem hình 5.406.000 ₫
DS-2CD2683G2-IZS Xem hình 6.486.000 ₫
DS-2CD2723G2-IZS Xem hình 4.632.000 ₫
DS-2CD2743G2-IZS Xem hình 5.004.000 ₫
DS-2CD2763G2-IZS Xem hình 5.406.000 ₫
DS-2CD2783G2-IZS Xem hình 6.486.000 ₫

CAMERA IP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ & FACE CAPTURE, HỖ TRỢ ĐÈN & CÒI

DS-2CD2026G2-IU Xem hình 2.862.000 ₫
DS-2CD2026G2-IU/SL Xem hình 3.150.000 ₫
DS-2CD2046G2-IU/SL Xem hình 3.342.000 ₫
DS-2CD2326G2-ISU/SL Xem hình 3.150.000 ₫
DS-2CD2346G2-ISU/SL Xem hình 3.342.000 ₫
DS-2CD2386G2-ISU/SL Xem hình 4.482.000 ₫
DS-2CD2326G1-I/SL  Xem hình 3.108.000 ₫
DS-2CD2T26G2-ISU/SL Xem hình 3.432.000 ₫
DS-2CD2T46G2-ISU/SL Xem hình 3.624.000 ₫
DS-2CD2T86G2-ISU/SL Xem hình 5.202.000 ₫
DS-2CD2626G2-IZSU/SL Xem hình 6.342.000 ₫
DS-2CD2646G2-IZSU/SL Xem hình 6.822.000 ₫
DS-2CD2686G2-IZSU/SL Xem hình 8.202.000 ₫

CAMERA IP DÒNG COLORVU EASY IP 4.0 – HÌNH hình MÀU SẮC 24/7

DS-2CD1027G0-L Xem hình 1.818.000 ₫
DS-2CD1027G0-LU Xem hình 1.914.000 ₫
DS-2CD1327G0-L Xem hình 1.818.000 ₫
DS-2CD1327G0-LU Xem hình 1.914.000 ₫
DS-2CD2327G3E-L Xem hình 2.964.000 ₫

CAMERA IP DÒNG COLORVU CHỐNG BÁO GIẢ – HÌNH hình MÀU SẮC 24/7

DS-2CD2127G2-SU Xem hình 3.252.000 ₫
DS-2CD2147G2-SU(C) Xem hình 3.768.000 ₫
DS-2CD2327G2-LU(C) Xem hình 3.108.000 ₫
DS-2CD2347G2-LU(C) Xem hình 3.618.000 ₫
DS-2CD2347G2-LSU/SL(C) Xem hình 3.852.000 ₫
DS-2CD2027G2-LU(C) Xem hình 3.156.000 ₫
DS-2CD2047G2-LU(C) Xem hình 3.666.000 ₫
DS-2CD2047G2-LU/SL(C) Xem hình 3.960.000 ₫
DS-2CD2T27G2-L(C) Xem hình 3.810.000 ₫
DS-2CD2T47G2-L Xem hình 4.314.000 ₫
DS-2CD2T47G2-LSU/SL(C) Xem hình 4.530.000 ₫

CAMERA IP DÙNG CHO GIA ĐÌNH (HOT)

DS-2CV2Q21FD-IW(B) Xem hình 1.104.000 ₫

DÒNG CAMERA IP MẮT CÁ, TOÀN Chình

DS-2CD2935FWD-I Xem hình 6.846.000 ₫
DS-2CD2935FWD-IS Xem hình 7.026.000 ₫
DS-2CD2955FWD-I Xem hình 7.866.000 ₫
DS-2CD2955FWD-IS Xem hình 8.046.000 ₫
DS-2PT3326IZ-DE3 Xem hình 9.504.000 ₫
DS-2CD2345G0P-I (1.68mm) Xem hình 3.666.000 ₫
DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm) Xem hình 3.666.000 ₫

CAMERA 4G NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 Xem hình 7.554.000 ₫
DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40 Xem hình 19.704.000 ₫

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP

DS-2CD1P23G0-I Xem hình 2.106.000 ₫
DS-2DE2C400IW-DE/W Xem hình 2.604.000 ₫
DS-2DE2A204IW-DE3 Xem hình 4.086.000 ₫
DS-2DE2A404IW-DE3/W Xem hình 4.458.000 ₫
DS-2DE3A404IW-DE Xem hình 5.520.000 ₫
DS-2DE3A404IW-DE/W Xem hình 5.988.000 ₫
DS-2DE4A215IW-DE Xem hình 10.164.000 ₫
DS-2DE4A225IW-DE(B) Xem hình 11.550.000 ₫
DS-2DE4215W-DE3(B) Xem hình 7.380.000 ₫
DS-2DE4215IW-DE (S5) Xem hình 7.842.000 ₫
DS-2DE4225IW-DE (S5) Xem hình 9.702.000 ₫
DS-2DE4415IW-DE (S5) Xem hình 9.702.000 ₫
DS-2DE4425IW-DE (S5) Xem hình 11.550.000 ₫
DS-2DE5225IW-AE (S5) Xem hình 11.094.000 ₫
DS-2DE5232IW-AE (S5) Xem hình 15.264.000 ₫
DS-2DE5425IW-AE (S5) Xem hình 13.872.000 ₫
DS-2DE5432IW-AE (S5) Xem hình 17.124.000 ₫
DS-2DE7225IW-AE (S5) Xem hình 13.872.000 ₫
DS-2DE7232IW-AE (S5) Xem hình 17.586.000 ₫
DS-2DE7425IW-AE (S5) Xem hình 15.264.000 ₫
DS-2DE7432IW-AE (S5) Xem hình 17.454.000 ₫
DS-2SE7C124IW-AE(32x/4)(S5) Xem hình 21.642.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265/H.265+ KHUYÊN DÙNG CHO CAMERA IP SERIE 1

DS-7104NI-Q1 Xem hình 1.392.000 ₫
DS-7104NI-Q1/4P Xem hình 2.418.000 ₫
DS-7108NI-Q1/8P Xem hình 3.252.000 ₫
DS-7104NI-Q1/M Xem hình 1.392.000 ₫
DS-7104NI-Q1/4P/M Xem hình 2.418.000 ₫
DS-7108NI-Q1/M Xem hình 1.704.000 ₫
DS-7108NI-Q1/8P/M Xem hình 3.252.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265/H.265+ (NVR)

DS-7604NI-K1(B) Xem hình 2.100.000 ₫
DS-7604NI-K1/4P(B) Xem hình 3.156.000 ₫
DS-7608NI-K1/8P(B) Xem hình 4.206.000 ₫
DS-7616NI-K1(B) Xem hình 2.682.000 ₫
DS-7608NI-K2 Xem hình 3.366.000 ₫
DS-7608NI-K2/8P Xem hình 5.574.000 ₫
DS-7616NI-K2 Xem hình 3.840.000 ₫
DS-7616NI-K2/16P Xem hình 7.626.000 ₫
DS-7632NI-K2 Xem hình 6.258.000 ₫
DS-7632NI-K2/16P Xem hình 10.200.000 ₫

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265/H.265+ HỖ TRỢ 4/8/16/24 Ổ CỨNG

DS-7716NI-K4 Xem hình 7.680.000 ₫
DS-7716NI-K4/16P Xem hình 11.520.000 ₫
DS-7732NI-K4 Xem hình 9.888.000 ₫
DS-7732NI-K4/16P Xem hình 13.782.000 ₫
DS-7716NI-I4(B) Xem hình 10.992.000 ₫
DS-7716NI-I4/16P(B) Xem hình 14.148.000 ₫
DS-7732NI-I4(B) Xem hình 12.570.000 ₫
DS-7732NI-I4/16P(B) Xem hình 16.776.000 ₫
DS-8616NI-K8 Xem hình 14.982.000 ₫
DS-8632NI-K8 Xem hình 17.484.000 ₫
DS-9632NI-I8 32 kênh 8 HDD Xem hình 27.906.000 ₫
DS-9664NI-I8 Xem hình 37.410.000 ₫
DS-9632NI-I16 Xem hình 37.410.000 ₫
DS-9664NI-I16 Xem hình 59.226.000 ₫
DS-96128NI-I16 Xem hình 81.588.000 ₫
DS-96256NI-I16 Xem hình 114.024.000 ₫
DS-96128NI-I24 Xem hình 103.956.000 ₫
DS-96256NI-I24 Xem hình 143.658.000 ₫

Kính gửi: Quý khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH: 

Tất cả các sản phẩm camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh, Switch của HIKVISION bảo hành 24 tháng.

 * Quy định bảo hành: Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất.

 * Những trường hợp không được bảo hành như sau: 

> Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành. 

> Tự ý tháo dỡ, sửa chữa không được đồng ý của Hãng HIKVISION. 

> Sản phẩm bị cháy nổ hay hỏng hóc do tác động cơ học, biến dạng, rơi, vỡ, va đập, bị xước, bị hỏng do ẩm ướt, hoen rỉ, chảy nước, động vật xâm nhập vào, thiên tai, hỏa hoạn, sử dụng sai điện áp quy định. 

> Hư hỏng đối với các trường hợp riêng như CPU cong hoặc gãy chân, ổ cứng nứt, vỡ IDE, cháy nổ, rơi móp méo, mờ chữ trên lưng ổ, bong tem bạc, mạch hoen rỉ, oxy hóa. 

> Tem bảo hành, mã vạch bị rách không còn nguyên vẹn, hoặc Tem bảo hành bị sửa đổi (kể cả Tem bảo hành gốc). > Bảo hành không bao gồm vận chuyển hàng và giao hàng. 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ BẢO HÀNH: 

ĐC: 54/4A Tân Thới Hiệp 29, Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
Liên hệ: 0987 24 7073

THAY ỐNG KÍNH ĐỐI VỚI CAMERA: 

Đặt hàng 45-60 ngày nước ngoài như sau: * Thời gian: 45- 60 ngày (ngày làm việc) không tính phí * Số lượng: tối thiểu 20 cái / 1 model > Thay ống kính trong nước: * Thời gian: từ 1 -3 ngày (ngày làm việc) tính phí 80,000 đồng / 1 Camera.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *